Imagery and research

Netistä haetaan vuodessa Hollannin BKT:n arvosta

McKinsey on IAB:n avustuksella tuottanut varsin mielenkiintoisen laskelman verkkoetsinnän arvosta. Hakukonemarkkinan arvosta on toki aikaisemminkin tehty arvioita, mutta tämän laajuiseen laskelmaan en ole vielä törmännyt.

Laskelman ideana on ollut selvittää, miten paljon haku tuottaa arvoa kullekin osapuolelle - ei siis pelkästään rahallisena tulona. Tutkimus on tehty viidessä maassa kuluttaja-aineistolla ja conjoint-analyysillä, jolla on pyritty haarukoimaan kunkin verkossa harrastetun aktiviteetin tuottama "arvo". Kun näiden osuus on painotettu haun roolilla kussakin (mm. sähköpostissa vähäinen, mutta musiikissa aika suuri), on saatu aikaan arvo haun tuottamalle arvolle. Esim. Ranskassa se on noin viisi euroa kuussa / käyttäjä.

Kun laskelman perusteella on tehty ekstrapolointi yli koko globaalin talouden, haun arvoksi on saatu hurjat 780 Mrd USD vuodessa, mikä vastaa Alankomaiden tai Turkin BKT:tä. Yksittäisen haun arvoksi muodostuu 50 US-senttiä.

Mielenkiintoista on myös, että haun laskennallisesta arvosta 70 % kulkeutui globaaliin talouteen tavalla tai toisella. 30 % jää BKT-laskelman ulkopuolelle kuluttajan ylijäämäksi. Alhaisempien hintojen, lisääntyneen kätevyyden jne. aiheuttama etu on mm. USA:ssa ja Ranskassa noin 20$ kuussa, kun taas Intiassa jäädään viitoseen.
Comments
Darkroom theme
by ThemeFlood